Ogólne

Centrum Optyki Kwantowej

Nowoczesne centrum dla toruńskich fizyków liczy ponad 1,9 tys. m2. Powstało tam pięć laboratoriów: optycznej manipulacji i detekcji nanostruktur, optycznej charakteryzacji materiałów, spektroskopii ultraszybkiej i ultraczułej, optycznego obrazowania medycznego, fotoniki kwantowej, pracownia modelowania komputerowego. W budynku znalazło się również miejsce na salę audytoryjną na ok. 100 osób i dwie seminaryjne na ok. 40 i 30 osób.

Centrum Optyki Kwantowej w Toruniu jest najnowocześniejszym tego typu ośrodkiem w kraju.

Umowa zawarta została 25 czerwca 2009 r.

Za realizację projektu odpowiedzialny był Pion Rozwoju Regionalnego.

  • Inwestor: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 10,83 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2009–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
Wybrane realizacje