Ogólne

Centrum obliczeniowe Banku Zachodniego przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu

Budowa obiektu o powierzchni użytkowej 5,9 tys. m2 i kubaturze 28,35 tys. m2.

  • Inwestor: Bank Zachodni S.A.
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 25,0 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 1999–2000
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje