Ogólne

Centrum Nauk Stosowanych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie

Wartość kontraktu: 21,5 mln zł

Przedstawiciele Mostostalu Warszawa podpisali kontrakt na nową realizację w Chorzowie. Będzie to Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

W ramach kontraktu wykonane zostaną następujące prace:

a) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego,
b) realizacja budowy Obiektu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Obiektu.

Parametry obiektu:
- powierzchnia zabudowy – 1460 m2;
- powierzchnia całkowita – 5072,95 m2;
- kubatura – 21754 m3;
- liczba kondygnacji – bloki naukowo-dydaktyczne „A” i „C” czterokondygnacyjne, blok komunikacyjny „B” pięciokondygnacyjny

  • Inwestor: Uniwersytet Śląski
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 21,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2014–2015
Wybrane realizacje