Ogólne

Centrum Edukacji Technologicznej "Stara Kotłownia" w Olsztynie

Umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim na wykonanie inwestycji pt. Modernizacja i rozbudowa obiektu na Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” podpisano 13 kwietnia 2011 roku. Inwestycja zakończona została 15 sierpnia 2013 roku. Oficjalne otwarcie miało miejsce 24 wrzesnia 2013 roku.

Roboty przy zabytkowym obiekcie, który powstał w latach 1884-1889, były nadzorowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. By zachować dawny klimat i specyfikę miejsca pozostawione zostały kotły La Monte’a i zsypy węglowe. Dzięki temu zobrazowana została historyczna funkcja obiektu. Na Centrum składają się sale ekspozycji osiągnięć technologicznych uczelni, dział archiwalny i dydaktyczny. 

Kubatura modernizowanego obiektu wynosi 12 780 m3

  • Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 13 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
Wybrane realizacje