Ogólne

Centrum Dydaktyki Nowych Mediów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

Umowa na realizację zadania zawarta została 5 listopada 2009 roku.

Przedmiotem projektu była budowa Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im PWSFTv iT im Leona Schillera w Łodzi. Zrealizowany Projekt pełni funkcje związane z procesem dydaktycznym.

Poziom – 1 - Archiwum filmowe i nośników cyfrowych.

Parter - Na parterze zlokalizowano przedsionki, halle, szatnie, wydział fotografii, zespoły socjalno – sanitarne, pomieszczenia techniczne, szlachty na instalacje wentylacji, na instalacje elektryczne, magazyny.

Pierwsze i drugie piętro - Pomieszczenia dydaktyczne z salami wykładowymi i pomieszczeniami profesorów, mała kawiarnia.

Trzecie i czwarte piętro - Pomieszczenia montażu i animacji.

Wszystkie piętra są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim, połączone komunikacyjnie dwiema windami i dwiema klatkami schodowym.

  • Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 19,58 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2009–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: łódzkie
Wybrane realizacje