Ogólne

Budynki mieszkalne przy ul. A. Vivaldiego we Wrocławiu

Umowa na realizację zadania zawarta została 9 czerwca 2008 roku.

Wrobis w charakterze generalnego wykonawcy zrealizował dwa czterokondygnacyjne budynki mieszkalne.

W budynku „A7” znalazło się 76 mieszkań o łącznej powierzchni 4 379 m2, a w budynku „B7” wybudowanych zostało 40 mieszkań o łącznej powierzchni 2 242 m2. Łączna kubatura obu obiektów wynosi 34 tys. m3. Obydwa budynki posiadają 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemną, w której znajduje się garaż dla mieszkańców. Zakres prac obejmował wykonanie konstrukcji budynku wraz z pełnym zakresem prac instalacyjnych i wykończeniowych.

  • Inwestor: Archicom RI Sp. z. o.o.
  • Wykonawca: Wrobis SA
  • Wartość kontraktu: 18 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje