Ogólne

Budynki komunalno–socjalne wraz z 4-kondygnacyjnym garażem przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie (I/2011-XI/2011)

Celem umowy była budowa trzech budynków mieszkalnych typu „PUNKT” (o łącznej ilości mieszkań 45, powierzchni użytkowej ok. 3 000 m2 i kubaturze 11 096 m3) oraz wolnostojącego garażu wielopoziomowego (4 kondygnacyjnego, ilość miejsc postojowych 187, kubatura 17 820 m3) wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami, sieć wodociągową z przyłączami, sieć teletechniczną z przyłączami), wykonania elementów docelowego zagospodarowania terenu tj.: dróg dojazdowych, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych w poziomie terenu, ławek itp) oraz wykonaniem niezbędnych nasadzeń zieleni.

Jeden budynek typu „PUNKT” zawiera:

 • 4 kondygnacje nadziemne (łączna ilości mieszkań -15)
 • 1 kondygnację podziemną (mieszczącą komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne)
 • Łączna wysokość budynku wraz z attyką wynosi do 14 m, szerokość elewacji 16,05 m
 • Powierzchnia użytkowa jednego budynku - 997 m2
 • Powierzchnia całkowita jednego budynku – 1234 m2
 • Kubatura – 3699 m3


Otwarty budynek garażu wielostanowiskowego:

 • Ilość miejsc – 187
 • Wysokość nad poziomem terenu – 24 m
 • Długość maksymalna - 58,15 m
 • Szerokość maksymalna – 32,43 m
 • Powierzchnia użytkowa - 6 080 m2
 • Powierzchnia całkowita – 6140 m2
 • Kubatura – 17 820 m3
 • Inwestor: Urząd dzielnicy Warszawa Praga Południe
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
 • Wartość kontraktu: 16 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2011-2011
 • Kraj: Polska
 • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje