Ogólne

Budynek "K"Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Umowa na realizację zadania zawarta została 28 kwietnia 2006 roku. Zakres kontraktu obejmował wykonanie prac projektowych i wykończeniowych w budynku "K" Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

  • Inwestor: Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu
  • Wykonawca: Wrobis S.A.
  • Wartość kontraktu: 20,0 mln zł
  • Okres realizacji: 2006 r. 
  • Kraj: Polska
  • Województwo: dolnośląskie
Wybrane realizacje