Ogólne

Budynek dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu

Nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest nowoczesnym obiektem, w którym zapewniono funkcjonalność pomieszczeń dydaktycznych oraz zadbano o estetykę i efektowny wygląd elewacji zewnętrznych.

W części dydaktycznej budynku powstało 12 sal wykładowych, w tym jedna na 400 osób, 30 sal konwersatoryjnych i ćwiczeniowych oraz sala sądowa do zajęć praktycznych. Ostatnia część kompleksu to biblioteka wydziałowa. Salę wykładową dla 400 słuchaczy o kulistym kształcie na zewnątrz gmachu nazwano jajem dinozaura. Elewacje poszczególnych segmentów gmachu pokryto blachą miedzianą. Część elewacji pokryta jest klasyczną siatką miedzianą o naturalnym kolorze, zaś owalna ściana zewnętrzna sali wykładowej brązową oksydowaną blachą miedzianą o grubości 6,5 mm. Siatkę miedzianą zastosowano także na sufity wewnątrz gmachu. Charakterystyka obiektu: Powierzchnia całkowita – 14 000 m² Ilości miedzi, które zużyto na poszczególne elementy budynku: Siatka na elewację zewnętrzną 3 000 m² Miedź oksydowana zużyta na elewację kuli sali wykładowej 3 500 m². Siatka na sufity wewnątrz budynku 3 200 m²

Podpisanie umowy: 19 stycznia 2009 r.

  • Inwestor: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 43,38 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2009–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: wielkopolskie
Wybrane realizacje