Ogólne

Budowa turbozespołu przeciwprężnego o mocy 10,6 MW

Nowy turbozespół przeciwprężny o mocy 10,6 MW zastąpi wyeksploatowaną ponad 50-letnią jednostkę.
Turbina parowa współpracować będzie z nowym kotłem parowym w układzie blokowym. Para przeciwprężna podawana będzie na wymienniki ciepłownicze zasilające układ ciepłowniczy miasta Lublina. 

termin zawarcia umowy: 12 maja 2011 r.

  • Inwestor: Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 11,0 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011-2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: lubelskie
Wybrane realizacje