Ogólne

Budowa Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Powierzone nam zadanie obejmowało:

  • obiekty nowe – segmenty A, B, C
  • obiekty przebudowywane – segmenty D i E

wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową i budową nowych elementów infrastruktury technicznej i komunalnej.
W wybudowanym Ośrodku Onkologicznym znalazło się miejsce dla: przychodni onkologicznej, oddziału chemioterapii, dwóch oddziałów łóżkowych - przygotowanych do przyjęcia około 100 pacjentów, centralnej sterylizacji oraz bloku operacyjnego.

Nad pracami czuwał Region Południe.

Data zawarcia umowy: 22 lipca 2010 r.
Data końca kontraktu: październik 2012 r.

  • Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 25,51 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje