Ogólne

Budowa dwóch budynków garażowych wraz z placami manewrowymi w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie

Wartość kontraktu: 10,5 mln zł

Oddział Północny Mostostalu Warszawa przekazał do użytkowania dwa budynki garażowe wraz z placami manewrowymi w Kompleksie Wojskowym Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie.

Przedmiotem inwestycji było wybudowanie dwóch budynków garażowych (G1 i G2) oraz remont istniejących i budowa nowych placów manewrowych wraz z infrastrukturą na terenie zamkniętym Jednostki Wojskowej w Braniewie. To kolejny obiekt zrealizowany przez Mostostal Warszawa dla wojska. Przypomnijmy, iż w 2005 roku firma wybudowała garaże dla portu wojennego w Gdyni.

Charakterystyka budynków:

Budynek garażowy G1

Funkcja podstawowa: garaż. Dodatkowo budynek wyposażony jest w część techniczno-serwisową

z dwoma kanałami serwisowymi do obsługi codziennej oraz pomieszczeniami pomocniczymi.

pow. zabudowy: 2380,00 m²
pow. użytkowa: 2242,10 m²

Gabaryty:
ilość kondygnacji: 1
wysokość: 8,25 m
długość: 91 m
szerokość: 27 m
kubatura: 16300 m³
ilość miejsc garażowych: 30 

Budynek garażowy G2

Funkcja podstawowa: garaż. Dodatkowo budynek wyposażony jest w część techniczno-serwisową

z dwoma kanałami serwisowymi do obsługi codziennej oraz pomieszczeniami pomocniczymi.

pow. zabudowy: 2112,00 m²
pow. użytkowa: 1982,43 m²

Gabaryty:
ilość kondygnacji: 1
wysokość: 8,25 m
długość: 80,5 m
szerokość: 27 m
kubatura: 15690 m³
ilość miejsc garażowych: 26 

Umowa na realizację kontraktu została podpisana 18.09.2012. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 25.09.2014. Kontrakt zrealizował Oddział Północny Mostostalu Warszawa.

 

  • Inwestor: Regionalny Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 10,5 mln zł
  • Okres realizacji: 2012 r. - 2014 r.

 

Wybrane realizacje