Ogólne

Budowa Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Nowoczesne technologie obecne są tu także w budownictwie. Dzięki pompom ciepła budynek wykorzystuje własną temperaturę do ogrzewania wody użytkowej. Na dachu zastosowane zostały systemy solarne a magazynowana woda deszczowa wykorzystywana jest m. in. w sanitariatach oraz do podlewania zieleni. W przyszłości na poziomie -1 przewidywana jest możliwość ładowania samochodów elektrycznych. 
CNTI nie tylko spełnia funkcje dydaktyczno-naukowe uczelni. Przyczynia się również do współpracy z sektorem biznesowym w zakresie kreowania i zastosowania ICT (Information and Communication Technology). 

Wyróżnia się też eleganckim wyglądem. Architekci zaplanowali je na rzucie kwadratu, dostawiając do masywnej, obłożonej klinkierem bryły w kształcie litery "L" łagodniejszą i lżejszą formę o biegnącej łukiem, szklanej elewacji, uatrakcyjnionej iluminacją. Całość z kampusem łączy kładka. W przyziemiu pod budynkiem znajdzie się parking rowerowy.

Inwestycja wybudowana została na jednohektarowej działce w obrębie kampusu uniwersytetu, między ulicami Bogucicką i Murckowską tuż przy rzece Rawie.

Dane techniczne:
kubatura: 32 763 m³
pow. całkowita w raz z parkingiem zamkniętym : 7856 m³
pow. użytkowa: 3916,85 m²

termin realizacji: 23 miesiące od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do 21 sierpnia 2013 r.
data podpisania umowy: 9 września 2011 r.
termin gwarancji – 36 miesięcy(roboty, materiały, serwery)
sieć strukturalna – 25 lat
autor projektu: Pracownia Projektowa "Wojciech Podleski" Sp. z o.o. z Katowic

  • Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 38,68 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje