Ogólne

Budowa budynków nr 2 i nr 3 w ramach projektu: Rozbudowa Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii – Life Science (Działanie 5.3 PO IG)

Wartość kontraktu: 64,17 mln zł
Wybrane realizacje