Ogólne

Biurowiec PAŻP

Biurowiec Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Na terenie lotniska Okęcie powstaje nowy budynek szkoleniowo-administracyjny. W obiekcie oprócz sal wykładowych, egzaminacyjnych, archiwów, serwerowni i podziemnego garażu znajdzie się również symulator TWR 360 wieży kontroli ruchu lotniczego z obserwacją dookólną i radarem, system radiokomunikacyjny na platformach w najwyższych miejscach na dachu oraz rozbudowany system bezpieczeństwa.

Zapewnienie nowoczesnych warunków szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego to główny cel budowy obiektu. W budynku znajdować się będzie, między innymi: Ośrodek Szkolenia Lotniczego wyposażony w dwa nowoczesne symulatory kontroli ruchu lotniczego, a także profesjonalne sale wykładowe do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników posiadających już licencję KRL. Zlokalizowane w nim będą również urządzenia techniczne łączności radiowej oraz pomieszczenia i urządzenia służb meteorologicznych. W nowym obiekcie zastosowane zostaną energooszczędne rozwiązania techniczne, budynek będzie połączony z Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (obecną siedzibą PAŻP).

Inwestor: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Wartość kontraktu: 57.623.837,72 PLN brutto
Termin realizacji: 18 miesięcy od momentu przekazania wykonawcy terenu budowy. Przewidywane zakończenie prac budowlanych we wrześniu 2016 r.

Kierownik Kontraktu: Robert Nowak
Kierownik Budowy: Robert Tomaszewski

Powierzchnia całkowita: 14734 m²
Powierzchnia użytkowa: 11376 m²
Powierzchnia zabudowy: 3509 m²
Kubatura: 61441 m³
Ilość kondygnacji:
Nadziemnych – 4
Podziemnych - 1

Wybrane realizacje