Ogólne

Biurowiec Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie

Konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA zawarło kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, na budowę efektywnego energetycznie biurowca przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Szacowana wartość inwestycji wynosi blisko 40 milionów złotych. To kolejna po modernizacji Filtrów Warszawskich inwestycja zrealizowana dla MPWiK.

Umowa obejmuje budowę trzy- kondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Mostostal Warszawa wybuduje obiekt o powierzchni całkowitej wynoszącej 8 300 metrów kwadratowych i kubaturze równej 35 000 metrów sześciennych. W ramach kontraktu warszawska spółka zaprojektuje i wykona rozwiązania służące zmniejszeniu energochłonności budynku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Obiekt będzie również dostosowany do potrzeb i obsługi osób niepełnosprawnych.

Budowa siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie będzie realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, który ma szasnę uzyskać dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.


Biuro Projektowe: Prochem
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy.
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa
Data podpisania kontraktu: 25.08.2015 r.
Data zakończenia projektu: IV kwartał 2016 roku
Szacowana wartość kontraktu: 38 491 078,31 zł brutto

Wybrane realizacje