Ogólne

Biurowiec Cross Point C w Łodzi

Powierzchnia całkowita: 8208,30 m2
Wartość kontraktu: 31,31 mln zł brutto
Termin realizacji: 14 miesięcy

17 maja 2019 r. Mostostal Warszawa i Cross Point C Sp. z o.o. podpisały umowę na realizację kolejnego budynku wchodzącego w skład kompleksu biurowego Cross Point w Łodzi. Wartość umowy to 31,31 mln PLN brutto.

Zespół biurowy Cross Point mieści się przy zbiegu ul. Milionowej i al. Rydza-Śmigłego na łódzkim Widzewie, na terenach dawnego zakładu odzieżowego im. A. Próchnika. Budynek, którego dotyczy umowa, jest wykonany w konstrukcji żelbetowej monolitycznej i został połączony kondygnacją podziemną (rampą) z innymi budynkami kompleksu Cross Point.

Parametry techniczne budynku Cross Point C
Powierzchnia całkowita: 8208,30 m2
Powierzchnia użytkowa: 5515,40 m2
Kubatura: 29 795,40 m3
Kondygnacje naziemne: 7
Kondygnacje podziemne: 1
Powierzchnia zabudowy: 909,90 m2
Ilość miejsc parkingowych: 62
 
Szczegóły kontraktu
Wartość umowy: 31,31 mln PLN brutto
Termin realizacji: 14 miesięcy
Okres gwarancji: 120 miesięcy na konstrukcję i izolacje przeciwwodne, 60 miesięcy na pozostałe prace
Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% ceny wartości umowy, tj. 2,55 mln PLN netto.
Wybrane realizacje