Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Kielce

Mostostal Kielce SA specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa i inwestycji przemysłowych. Spółka produkuje konstrukcje stalowe w klasie EXC1 do EXC4 zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1090 i PN-EN ISO 9001 oraz standardami NATO określonymi w AQAP 2110. W swojej działalności Mostostal Kielce SA wykorzystuje potencjał własnych warsztatów produkcyjnych o mocach 1000 ton konstrukcji miesięcznie. Strategia firmy zakłada równoległą działalność w obszarach budownictwa drogowo-mostowego oraz inwestycji przemysłowych. Aktualnie realizuje głównie kontrakty w obszarze infrastruktury budując odcinki dróg wraz z nowymi mostami, wiaduktami i kładkami dla pieszych. Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, produkuje i montuje tysiące ton konstrukcji stalowych dla budowy nowych bloków energetycznych oraz instalacji oczyszczania spalin dla dostawców nowoczesnych technologii ochrony środowiska. Systematycznie powiększa listę odbiorców rozwijając eksport także poza Europę. Od 1998 r. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.