Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Trzon Grupy stanowią spółki Mostostal Warszawa SA, AMK Kraków SA, Mostostal Kielce SA, Mostostal Płock SA, z bogatym doświadczeniem w sektorach oil&gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej. W skład Grupy Kapitałowej objętej konsolidacją wchodzi również Mostostal Power Development Sp. z.o.o.– spółka celowa Mostostal Warszawa powołana do realizacji budowy bloków energetycznych nr 5. i 6. w Elektrowni Opole.

 


Kliknij, żeby poznać schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej.