Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wieści z budów: S61 Ełk Południe-Wysokie na pełnych obrotach

18 maja 2022

Zobacz, jakie postępy zostały wykonane na budowie drogi ekspresowej S61 Ełk Południe-Wysokie.

Poprzednią relację wideo z budowy zaprezentowaliśmy w październiku 2021 roku (kliknij, żeby obejrzeć). Od tego czasu zakończyliśmy już podbudowy zasadnicze pod nawierzchnię betonową na całym odcinku S61, przypadającym na Mostostal Warszawa.

Obecnie wykonujemy nawierzchnię betonową, której realizację planujemy do końca sierpnia. Wykonane są również wszystkie ustroje nośne, zasypki obiektów mostowych i zbiorniki retencyjne. W najbliższym czasie będziemy skupiać się na przygotowaniach do wykonania warstw z asfaltu lanego, realizacji nawierzchni betonowych i bitumicznych, robotach wykończeniowych na obiektach mostowych oraz humusowaniu.

Umowę na zaprojektowanie i budowę S61 na ok. 23 km odcinku Ełk Południe-Wysokie zawarliśmy 19 lipca 2018 r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także członkami konsorcjum: Trakcją PRKiI oraz PEUiM Białystok. Budowana droga to fragment największych inwestycji drogowych w Europie: Via Carpatia i Via Baltica.

W ramach zadania zostanie wybudowanych ponad 19 km drogi S61 na odcinku węzeł Ełk Południe-węzeł Wysokie oraz fragment drogi S16 o długości 3,425 km. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej. Prace oprócz budowy fragmentów S61 i S16 obejmą m.in. przebudowę istniejących dróg, budowę obiektów inżynieryjnych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, łączników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przejazdów awaryjnych. Ponadto wykonane zostanie odwodnienie, sieć teletechniczna, oświetlenie oraz zostaną zamontowane urządzenia ochrony środowiska. Kliknij, żeby przeczytać więcej o inwestycji.

Autor nagrania: Marcin Kulejewski, MW.