Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Rozpoczęła się budowa obwodnicy Opatowa

16 marca 2023

16 marca 2023 r. uroczyście wbito łopatę pod budowę obwodnicy Opatowa. Kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie drogi realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony.

W uroczystości symbolicznego wbicia łopaty udział wzięli m.in Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Krzysztof Strzelczyk  – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, a także parlamentarzyści z regionu i przedstawiciele samorządu.

Obwodnica Opatowa przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Nowa droga uwolni miasto od ruchu tranzytowego, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Jest to kolejne zadanie, które Mostostal Warszawa realizuje w tym regionie.

Wbicie łopaty oznacza symboliczne rozpoczęcie prac nad wybudowaniem  tego kluczowego dla powiatu opatowskiego odcinka dróg DK9 i S74 oraz Łącznika DK74. Jest to ważna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, którzy już od dawna czekają na obwodnicę. Inwestycja ma znaczące uzasadnienie komunikacyjne – mówi Krzysztof Żmijan, Dyrektor Kontraktu.  – Mamy doświadczoną kadrę, najlepszych inżynierów oraz potencjał, aby zrealizować sprawnie i terminowo każde, nawet najtrudniejsze zadanie. Dzisiejsze wbicie łopaty, po uzyskanej planowo decyzji ZRID, jest tego dowodem. Zaczynamy pracę, które będą prowadzone na najwyższym poziomie i w najlepszym porozumieniu z zamawiającym.

123

 

Szczegóły dot. inwestycji  - obwodnica Opatowa:
- Wartość umowy: 403,66 mln PLN brutto.
- Termin realizacji: 36 miesięcy.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy.

Szczegóły dot. inwestycji - Łącznik DK74:
- Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto,
- Termin realizacji: 33 miesiące,
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury,
- Okres gwarancji na wykonane roboty: do 10 lat,
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy.

Fot. MW