Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Promujemy najwyższe standardy BHP wśród młodzieży

03 czerwca 2022

Podzieliliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu BHP z uczniami Technikum nr 7 w Warszawie.

Prelekcję dla uczniów przeprowadził Marcin Krysiewicz, Kierownik Działu BHP.

Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie (dawniej nazywane "Kolejówką") szkoli w zakresie transportu kolejowego, elektryki i mechatroniki. Jednym z przedmiotów, którego uczy się młodzież, jest bezpieczeństwo i higiena pracy. W jego ramach otrzymaliśmy zaproszenie do poprowadzenia zajęć.

Przygotowana prelekcja była okazją przybliżenia uczniom Mostostalu Warszawa jako pracodawcy odpowiedzialnego i przestrzegającego najwyższych standardów BHP, jak również pokazania, jakie zagrożenia mogą na nich czekać w pracy na budowach kolejowych. Nasze doświadczenie zdobyte na budowach obiektów infrastruktury szynowej sprawia, że możemy być atrakcyjną firmą dla absolwentów kierunków związanych z kolejnictwem, w której mogą rozwijać swoje umiejętności - mówi Marcin Krysiewicz.

Obecnie Mostostal Warszawa realizuje następujące inwestycje kolejowe: renowacja dworca PKP Gdańsk Główny, przebudowa hali Lokomotywowni na stacji Wrocław Główny oraz budowa proekologicznej myjni PKP Intercity we Wrocławiu.

Fot. MW.