Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Odcinek S19 Rzeszów Południe-Babica z decyzją ZRID!

28 lutego 2022

24 lutego 2022 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Inwestycję realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción.

Wniosek o wydanie decyzji złożyliśmy we wrześniu 2021 roku (kliknij, żeby przeczytać więcej).

Wydana decyzja ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu po przekazaniu placu budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad możemy niezwłocznie przystąpić do prac budowlanych. W pierwszej kolejności przeprowadzimy rozpoznanie saperskie terenu, wycinkę drzew, odhumusowanie oraz prace archeologiczne, a także dokonamy niezbędnych inwentaryzacji, wykonamy drogi dojazdowe i wdrożymy tymczasową organizację ruchu. Jesteśmy gotowi do realizacji tego wymagającego zadania – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Mostostalu Warszawa.

- Uzyskana decyzja ZRID jest dowodem na to, że mamy najlepszy zespół specjalistów i inżynierów, którzy udowodnili już swoją wartość na innych inwestycjach drogowych, które Mostostal Warszawa w ostatnich latach z sukcesem zrealizował dla GDDKiA. S19 Rzeszów Południe-Babica to największy i najbardziej zaawansowany technologicznie kontrakt, który pozwoli nam potwierdzić nasza pozycję jako lidera polskiego budownictwa infrastrukturalnego – mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

S19 Rzeszów Południe-Babica

Odcinek, który wybuduje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción to jedną z najciekawszych i najtrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Zadanie zakłada budowę tunelu o długości 2255 m. Na odcinku powstanie również sześć estakad, dwa wiadukty drogowe, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 19. Na odcinku od Rzeszowa do Babicy wybudowane będą trzy przejścia dla zwierząt.

Podziemny tunel o długości ponad 2 km

Tunel będzie miał 2255 metrów długości (w osi trasy). Składać się będzie m.in. z dwóch naw, które będą połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 metra średnicy (sama tarcza wiercąca mierzy 15,2 m).

Maksymalna głębokość prowadzonych prac to ponad 100 metrów. Na całej długości tunelu znajduje się 30 punktów alarmowych, nisz hydrantowych. Tunel będzie wyposażony w wentylację pół-poprzeczną. Dla zapewnienia funkcjonowania tunelu zostaną wybudowane dwa budynki techniczne oraz centrum zarządzania tunelem. Tunel będzie spełniał najbardziej rygorystyczne wymagania dla bezpieczeństwa podróżujących (kategoria A wg ADR).

Dla uruchomienia i prawidłowej pracy TBM wykonane zostanie przyłącze elektroenergetyczne z sieci Wysokiego Napięcia 110 kV wraz ze stacją 110/20 kV. Przewiduje się również budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody o wydajności sięgającej 1500 m3/d.

Technologia, know-how i sprzęt do drążenia tunelu, który ma zostać wykorzystany przy tym projekcie, zostanie dostarczony przez Acciona Construcción, firmę która jest większościowym udziałowcem Mostostalu Warszawa i na tym Projekcie jest partnerem  odpowiedzialnym za realizację części tunelowej. Kliknij, żeby przeczytać więcej o inwestycji.

Data podpisania kontraktu: 10.07.2020

Wartość umowy: 2 230,17 mln PLN brutto

Termin realizacji: 54 miesiące bez okresów zimowych