Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji ZRID dla S19 Rzeszów Południe-Babica

09 września 2021

Zakończyliśmy ważny etap przygotowań do budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica: złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożyliśmy przed kontraktowym terminem. Dziękuję całemu mojemu zespołowi, który był zaangażowany w proces przygotowania projektu budowalnego i wszystkich dokumentów wymaganych do złożenia wniosku,  inżynierom Mostostalu Warszawa oraz Acciona Construction oraz naszym Projektantom za sprawną i terminową realizację zadania. Czekamy obecnie na wydanie decyzji ZRiD, która pozwoli nam rozpocząć budowę drogi ekspresowej z najdłuższym  obecnie tunelem w Polsce wykonywanym metodą TBM  - mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa i Dyrektor Kontaktu S19 Rzeszów Południe-Babica.

S19 Rzeszów Południe-Babica

Odcinek, który wybuduje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción to jedną z najciekawszych i najtrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Zadanie zakłada budowę tunelu o długości 2255 m. Na odcinku powstanie również sześć estakad, dwa wiadukty drogowe, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 19. Na odcinku od Rzeszowa do Babicy wybudowane będą trzy przejścia dla zwierząt.

Podziemny tunel o długości ponad 2 km

Tunel będzie miał 2255 metrów długości (w osi trasy). Składać się będzie m.in. z dwóch naw, które będą połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 metra średnicy (sama tarcza wiercąca mierzy 15,2 m).

Maksymalna głębokość prowadzonych prac to ponad 100 metrów. Na całej długości tunelu znajduje się 30 punktów alarmowych, nisz hydrantowych. Tunel będzie wyposażony w wentylację pół-poprzeczną. Dla zapewnienia funkcjonowania tunelu zostaną wybudowane dwa budynki techniczne oraz centrum zarządzania tunelem. Tunel będzie spełniał najbardziej rygorystyczne wymagania dla bezpieczeństwa podróżujących (kategoria A wg ADR).

Dla uruchomienia i prawidłowej pracy TBM wykonane zostanie przyłącze elektroenergetyczne z sieci Wysokiego Napięcia 110 kV wraz ze stacją 110/20 kV. Przewiduje się również budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody o wydajności sięgającej 1500 m3/d.

Technologia, know-how i sprzęt do drążenia tunelu, który ma zostać wykorzystany przy tym projekcie, zostanie dostarczony przez Acciona Construction, firmę która jest większościowym udziałowcem Mostostalu Warszawa i na tym Projekcie jest partnerem  odpowiedzialnym za realizację części tunelowej. 

Data podpisania kontraktu: 10.07.2020
Wartość umowy: 2 230,17 mln PLN brutto
Termin realizacji: 54 miesiące bez okresów zimowych

Zespół budowy S19 Rzeszów Południe-Babica

... i dokumenty do wniosku o ZRID

Zdjęcia:

(1) dyr. S. Barczak podpisuje ostatnie dokumenty

(2) Zespół Budowy S19 Rzeszów Południe-Babica

(3) ... i dokumenty do wniosku o decyzję ZRID

Fot. MW