Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Obwodnica Opatowa i Łącznik Północny z decyzją ZRID!

31 stycznia 2023

30 stycznia 2023 roku Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej numer 9 i S74 oraz Łącznika Północnego w ciągu drogi krajowej 74. Obie inwestycje realizuje Mostostal Warszawa , a łączna wartość kontraktów wynosi 461 mln zł brutto.

Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych oraz procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod budowę drogi. Nowymi odcinkami dróg kierowcy pojadą w pierwszej połowie 2025 roku.

Uzyskana decyzja ZRID potwierdza, że projekty infrastrukturalne realizowane przez nasz zespół specjalistów i inżynierów charakteryzują się najwyższą jakością  mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury.

- Dzięki wydaniu przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji ZRID będziemy mogli, po przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, przystąpić do prac. Cieszymy się, bo wiemy, jak bardzo potrzebna jest ta droga, aby uwolnić miasto od ruchu tranzytowego – mówi Krzysztof Żmijan, Dyrektor Kontraktu.

Obwodnica Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i DK nr 9

Obwodnica będzie biec po południowo-zachodniej stronie Opatowa, w większości po nowym śladzie. Składać się na nią będzie odcinek dwujezdniowej DK9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km.  W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Opatów (na S74), Opatów I (na DK9), jak również obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowa droga uwolni miasto od ruchu tranzytowego, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. 

Szczegóły kontraktu:

  • Wartość umowy: 403,66 mln PLN brutto.
  • Termin realizacji: 36 miesięcy.
  • Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
  • Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy

 

Łącznik północny do obwodnicy Opatowa

Łącznik północny połączy planowany w ramach obwodnicy węzeł Opatów na drodze krajowej nr 9 z drogą krajową nr 74 w okolicy Adamowa. Będzie to jednojezdniowa droga klasy o długości około 3 km z obiektami inżynierskimi na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. W ramach zadania powstaną również drogi dojazdowe dla skomunikowania przyległych terenów oraz dwa ronda. Łącznik będzie uzupełnieniem 12-kilometrowej obwodnicy Opatowa, realizowanej również przez Mostostal Warszawa. Dzięki obu inwestycjom kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin, Radom - Ostrowiec Świętokrzyski oraz Annopol – Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta. 

Szczegóły kontraktu:

  •  Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto,
  •  Termin realizacji: 33 miesiące, do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.
  •  Termin płatności: 30 dni,
  •  Okres gwarancji na wykonane roboty: do 10 lat,
  •  Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % ceny ofertowej (ceny brutto) w formie gwarancji bankowej