Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrahenci

Mostostal Warszawa w ok. 75% przychodów z działalności operacyjnej opiera się na zakupach usług i materiałów. Głównym założeniem firmy jest budowanie relacji partnerskich ze współpracującymi dostawcami materiałów i usług. Współpracujemy z dostawcami i podwykonawcami ze wszystkich branż, występujących w procesie budowlanym.

Zgodnie z obowiązującymi w naszej firmie procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, prowadzony jest proces kwalifikacji i oceny podmiotów współpracujących. Jako główny cel, współpracy z kwalifikowanymi partnerami, jest zapewnienie wysokich standardów BHP, jakościowych, środowiskowych i wysokiej efektywności działania.

Zapraszamy Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy do wypełnienia poniższej ankiety kwalifikacyjnej.

Ankieta ma na celu zebranie danych, które pozwolą na zweryfikowanie potencjalnego kontrahenta pod kątem naszych potrzeb i oczekiwań. Dane z ankiety zostaną wprowadzone do naszej bazy i będą źródłem informacji w zakresie nawiązania szczegółowej współpracy.
 

Ankieta kwalifikacyjna

Kontakt dla dostawców

ul. Konstruktorska 12A
02-673 Warszawa

E: zakupy|mostostal.waw.pl| |zakupy|mostostal.waw.pl