Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zakończyliśmy budowę w bazie PERN w Boronowie

17 grudnia 2020

17 grudnia br. zakończyliśmy budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w bazie paliw PERN w Boronowie. 

Zakończenie budowy zostało potwierdzone uroczystym podpisaniem Protokół Odbioru Końcowego i Przekazania Instalacji do Eksploatacji. 

- Dzięki kadrze doświadczonych  i sprawdzonych na energetycznych kontraktach inżynierów konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock wykonuje najbardziej zaawansowane technologicznie i wymagające precyzji zadania. Przykładem jest budowa, która terminowo zakończyliśmy w Boronowie - mówi Damian Porwoł, Kierownik Kontraktu w Mostostalu Warszawa. 

Budowa odbyła się w ramach zadania, które Mostostal Warszawa zrealizuje w konsorcjum z Mostostalem Płock. Zadanie obejmuje budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w Bazie Paliw w Boronowie i dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3 w Bazie Paliw w Rejowcu.

Na zdjęciu (od lewej): Damian Porwoł, Kierownik Kontraktu w Mostostalu Warszawa, Robert Felczak, Kierownik Projektu w PERN 

Kliknij, żeby przeczytać więcej o zadaniu, które konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock realizuje dla PERN