Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Zakończyliśmy budowę Klastra Innowacji Zabłocie

13 lipca 2022

Mostostal Warszawa zakończył budowę Klastra Innowacji Zabłocie w Krakowie. Pod koniec czerwca 2022 roku obiekt został przekazany Urzędowi Miasta.

Klaster powstał w oparciu o dwa istniejące budynki magazynowe przy ul. Zabłocie, w rejonie torów kolejowych. W ramach zadania została przygotowana dokumentacja projektowa, uzyskano niezbędne pozwolenia administracyjne oraz dokonano gruntownej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków. Prace wyburzeniowe objęły wszystkie elementy poza konstrukcją główną. Zaaranżowano nowy, funkcjonalny układ pomieszczeń, wyposażono budynek w nowoczesne instalacje wraz z kompleksowym wykończeniem pomieszczeń i nowymi elewacjami. Zmianie uległ także teren wokół remontowanych budynków – powstał nowy układ komunikacyjny oraz tereny zielone.

- Projekt oraz budowa tego obiektu był od początku realizowany z myślą o innowacyjności i otwartości, jaką ma cechować się przestrzeń współdzielona. Stanowiło to spore wyzywanie, jednak nasz doświadczony zespół doskonale poradził sobie z tym zadaniem. Serdecznie dziękuję całej ekipie realizującej inwestycję za ciężką i sprawną pracę - mówi Maciej Popiołek, Kierownik Kontraktu.

Zrealizowana przez Mostostal Warszawa inwestycja to pomysł na wspólną przestrzeń, która ma zapewnić techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, jak również każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności. Udział w funkcjonowaniu Klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi. Kliknij, żeby przeczytać więcej o projekcie.

Fot. MW.