Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Wmurowaliśmy kamień węgielny pod terminal Cargo na krakowskim lotnisku

19 czerwca 2023

19 czerwca 2023 r. wmurowaliśmy kamień węgielny pod budowę nowego terminala Cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice. Inwestycja jest kolejnym zadaniem, które Mostostal Warszawa realizuje na terenie województwa małopolskiego.

W uroczystości wziął udział m.in. Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury oraz Radosław Włoszek i Mariusz Saługa, którzy zasiadają w zarządzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice. Mostostal Warszawa reprezentował Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu. Podczas tego wydarzenia obecni byli również Maciej Sasak, Dyrektor Obszaru, Artur Sikora, Dyrektor Grupy Kontraktów oraz Mariusz Rudnik, Kierownik Kontraktu.

mmm

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w realizację tego zadania. Inwestycja w oczach doświadczonego wykonawcy nie wydaję się skomplikowana, ale charakteryzuje ją niespotykane położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi startowej na czynnym lotnisku. To dla nas duże wyzwanie logistyczne i konieczność skoordynowania prac z bieżącym ruchem lotniska. – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa – Jestem dumny z faktu, że Mostostal Warszawa obecny jest tutaj, na terenie województwa małopolskiego i ma możliwość zrealizowania projektów dla krakowskiego lotniska.

Zakres prac, które prowadzi Mostostal Warszawa, obejmuje budowę obiektu składającego się z części biurowej i magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej 5 600 m2 i kubaturze 39 000 m3, oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji zostanie również wykonana przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej nr 774. Budowa nowego terminala Cargo umożliwi zwiększenie obsługi cargo do 8 000 ton rocznie. Inwestycja, dzięki wyprowadzeniu ruchu samochodów ciężarowych z bezpośredniego sąsiedztwa wjazdu na lotnisko, poprawi warunki dojazdu do terminala pasażerskiego.

deded

Szczegóły kontraktu

  • Wartość umowy: 91,94 mln PLN brutto w tym prawo opcji na dostawę i montaż dodatkowych elementów budowlanych (bramki dozymetryczne oraz dźwignik rolkowy rozładunkowy) o łącznej wartości 0,58 mln PLN brutto. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający zobowiązany jest poinformować Spółkę w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy obejmującej przedmiot niniejszego postępowania;
  • Termin realizacji: 23 m-ce od dnia podpisania umowy;
  • Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
  • Okres gwarancji: dla konstrukcji budynków 120 miesięcy, szczelności dachu 60 miesięcy na pozostałe elementy 24 miesiące;
  • Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Kliknij tutaj, żeby przeczytać więcej o inwestycji

Na zdjęciu głównym i pierwszym zdjęciu w tekście: Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa, podczas uroczystości.
Na drugim zdjęciu w tekście: Magda Domagała, Główny Specjalista ds. Przygotowania Produkcji, Mateusz Węgrzynowicz, Kierownik Robót, Maciej Sasak, Dyrektor Obszaru, Artur Sikora, Dyrektor Grupy Kontraktów, Krystyna Zaprzała, Główny Specjalista ds. Kontrolingu, Mariusz Rudnik, Kierownik Kontraktu, Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa, Adrian Rogóż, Kierownik Robót, Michał Prendota, Inżynier Budowy, Katarzyna Szmajda, Asystentka, Grzegorz Kunicki, Kierownik Robót Elektrycznych, Agnieszka Wójcicka, Główny Specjalista ds. Finansowo-ekonomicznych, Damian Jaskot, Kierownik Robót i Karolina Wiatr, podczas uroczystości.

Fot. MW