Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

W Zamku Książąt Pomorskich odkryto fragment średniowiecznego muru

02 marca 2023

Podczas prac związanych z rozbiórką południowego tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie został odkryty fragment muru z przełomu XIV i XV wieku.

Mur ma wysokość około 3 metrów, głębokość około 160 cm. Zbudowany został w układzie warstwowym z polnych kamieni i cegieł. W trakcie konserwacji zostaną wzmocnione uszkodzone fragmenty oraz uzupełniona zaprawa łącząca poszczególne elementy. Jak mówią archeolodzy może on być fragmentem średniowiecznego budynku, na którym już później, w okresie renesansu zbudowane zostało skrzydło południowe.

Celem aktualnie prowadzonych w Zamku prac jest nie tylko poprawa stanu technicznego i użytkowego zabytku. Znaczącym elementem inwestycji jest towarzyszący jej proces badawczy, obejmujący badania archeologiczne i architektoniczne oraz wymóg dostosowania w harmonijny sposób elementów nowych do zabytkowej budowli. 

1

Zamek Książąt Pomorskich znany w obecnej formie mieszkańcom i turystom jest wynikiem powojennej odbudowy, którą poprzedziły szczegółowe analizy, badania oraz dyskusje co do ostatecznego kształtu budowli. Podczas wielu lat badań archeologicznych, architektonicznych i kwerend archiwalnych udało się zachować i odtworzyć bryłę zamku z czasów jego największej świetności, a więc renesansowej przebudowy z zachowanym gotyckim skrzydłem południowym. Pomimo tamtej odbudowy zamku odnajdujemy w podziemiach budowli również jeszcze dzisiaj nieznane wcześniejsze relikty, dokumentujące jego architektoniczne dzieje.

Mostostal Warszawa S.A. realizuje zadanie polegające na modernizacji wszystkich zamkowych tarasów (południowego, wschodniego i północnego) oraz skarpy północnej, a także zlokalizowanych pod nią tuneli. Zadanie polega również na odbudowie skrzydła północnego, które uległo katastrofie budowlanej i od 2017 r. nie jest użytkowane. Wartość kontraktu wynosi 84,99 mln zł brutto. Więcej informacji na temat realizowanego kontaktu znajdziecie Państwo tutaj.

Odkrycie reliktów nie ma wpływu na termin realizacji inwestycji.

Więcej o tym znalezisku przeczytasz tutaj.

Fot. Zamek Książąt Pomorskich