Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

TBM płynie Odrą do Opola

19 października 2022

Rozpoczął się kolejny etap transportu maszyny TBM (Tunnel Boring Machine), która wydrąży tunel na odcinku S19 Rzeszów Południe-Babica. Największe elementy maszyny są obecnie transportowane Odrą do Opola, skąd ruszą w dalszą trasę na plac budowy.

Trzy barki i dwa pontony, na pokładzie których znalazły się największe elementy maszyny TBM, w tym napęd główny i tarcza skrawająca, wypłynęły już z portu w Szczecinie w kierunku Opola. To początek wieloetapowej drogi przez kolejne województwa naszego kraju.

W tym samym czasie odbywa się transport pozostałych elementów maszyny TBM. Ze Szczecina wyjechało już 40 transportów lądowych, kolejne elementy maszyny jadą prosto z Hiszpanii.

Tunel na trasie S19

Tunel drogowy o długości blisko 2,3 km składał się będzie z dwóch jednokierunkowych naw połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy wewnętrznej. Na całej długości tunelu znajdzie się 30 punktów alarmowych. Przewidziano również po 15 hydrantów w każdej nawie tunelu oraz po dwa hydranty w strefie portalu północnego oraz południowego. Tunel wyposażony będzie w wentylację pół-poprzeczną. Dla zapewnienia funkcjonowania tunelu zostaną wybudowane dwa budynki techniczne oraz  Centrum Zarządzania Tunelem. Będzie on spełniał najbardziej rygorystyczne wymagania dla bezpieczeństwa podróżujących i będzie posiadał klasę A (wg ADR).

Nowoczesna technologia, know-how i specjalistyczny sprzęt TBM to cechy charakteryzujące realizację tej inwestycji. Jednak naszej pracy nie bylibyśmy w stanie wykonać bez kadry najlepszych inżynierów Mostostalu Warszawa i Acciony, którzy na tym ważnym i trudnym etapie wykazują się profesjonalizmem, zaangażowaniem i starannością – mówi Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

O projekcie

Realizacja inwestycji jest nie lada wyzwaniem inżynieryjnym. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią terenu. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne występujące w miejscu planowanej inwestycji.

Za realizację kontraktu odpowiada konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 2 230,17 mln zł brutto.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o inwestycji

fot. Mostostal Warszawa i GDDKiA