Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Podzieliliśmy się naszym doświadczeniem z transportu TBM

02 lutego 2023

31 stycznia 2023 r. na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się seminarium naukowo-techniczne „Logistyka transportu intermodalnego ciężkiego sprzętu do budowy tunelu na Podkarpaciu”, którego współorganizatorem był Mostostal Warszawa i Acciona Construcción.

Głównym tematem omawianym podczas konferencji był transport z Hiszpani do Rzeszowa jednej z największych maszyn TBM w Europie. Maszyna wydrąży tunel na budowanym przez nas odcinku drogi S19 Rzeszów Południe-Babica

Przedstawiciele Mostostalu Warszawa podzielili się z uczestnikami seminarium swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno z zakresu budowy odcinka drogi, jak i przedsięwzięcia, jakim było przewiezienie TMB - Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury i Dyrektor Kontraktu S19 Rzeszów-Południe-Babica opowiedział o technologii T-1 wykorzystywanej podczas budowy  tunelu - Artur Salachna, Kierownik Budowy S19 Rzeszów Południe-Babica przybliżył szczegóły wyboru trasy przejazdu TMB.

Głos zabrali również przedstawiciele firm DB Schenker oraz MTD Skuratowicz, które realizowały transport maszyny drążącej. Studenci Politechniki Rzeszowskiej mogli zadawać prelegentom pytania oraz zdobyć niezbędne doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Mostostal Warszawa wybuduje podziemny tunel o długości ponad 2 km

Tunel budowany w ciągu odcinka drogi S19 Rzeszów Południe-Babica  będzie miał około 2100 metrów długości. Składać się będzie m.in. z dwóch jednokierunkowych naw, które będą połączone 12 przejściami awaryjnymi. Będzie tam także jeden przejazd awaryjny. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 metra szerokości.

Maksymalna głębokość prowadzonych prac to ponad 70 metrów. Na całej długości tunelu znajdą się 32 punkty alarmowe, 28 nisz ratunkowych, 28 hydrantów. Tunel będzie wyposażony w wentylację poprzeczną. Dopływ świeżego powietrza będzie odbywał się od dołu na całej długości tunelu, a odprowadzanie zużytego powietrza będzie się odbywało specjalnymi portalami.

Realizacja inwestycji jest poważnym wyzwaniem inżynieryjnym. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią terenu. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne występujące w miejscu planowanej inwestycji.

Za realizację kontraktu odpowiada konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 2 230,17 mln zł brutto.

Na zdjęciach:

1. Zdjęcie główne: Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury i Dyrektor Kontraktu S19 Rzeszów-Południe-Babica, który podczas konferencji opowiedział o technologii T-1 wykorzystywanej podczas budowy  tunelu. 
2. Zdjęcie poniżej: Artur Salachna, Kierownik Budowy S19 Rzeszów Południe-Babica, który przybliżył szczegóły wyboru trasy przejazdu TMB.

Fot. Mostostal Warszawa