Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Podczas prac w Szczecinie odkryliśmy fragment średniowiecznych murów obronnych

26 kwietnia 2023

Podczas prac rozbiórkowych na tarasach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odkryliśmy pozostałości północnego odcinka średniowiecznych murów obronnych Szczecina. To kolejna ciekawostka, na jaką natrafiono przy realizacji tej inwestycji.

Według archeologów, odsłonięte duże głazy ułożone na osi wschód-zachód i znajdujące sią w ich linii fragmenty murów ceglanych, pokrywają się z przebiegiem średniowiecznych murów obronnych otaczających miasto od północy, które funkcjonowały jeszcze na początku XIX wieku.

- Wyzwanie, jakim jest praca przy tak ciekawej inwestycji, jest możliwe do spełnienia dzięki kadrze najlepszych inżynierów Mostostalu Warszawa - mówi Marcin Szymborski, Dyrektor Grupy Kontraktów w Mostostalu Warszawa.

eee

Mostostal Warszawa realizuje modernizację w formule „zaprojektuj i buduj”. Oznacza to, że musi przygotować niezbędną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane zgody i opinie, a następnie wykonać roboty budowlane. W ramach zadania zmodernizowane zostaną wszystkie zamkowe tarasy (południowy, wschodni i północny) oraz skarpa północna i zlokalizowane pod nią tunele. Odbudowane ma być także skrzydło północne.

Zamek Książąt Pomorskich jest jednym z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. W przeszłości był główną siedzibą Gryfitów – dynastii książęcej panującej w Księstwie Pomorskim od XII w. do 1637 r. Następnie przez wieki pozostał siedzibą urzędów i instytucji odpowiedzialnych za zarząd nad Pomorzem – najpierw szwedzkich, później pruskich i niemieckich, a po roku 1945 - polskich. Obecnie Zamek jest instytucją kultury pod nazwą Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz siedzibą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zarządu Województwa, a także Opery na Zamku.

To kolejne z odkryć dokonanych przez zespół budowy. Wcześniej odkryto fragment średniowiecznego muru - więcej przeczytasz tutaj.

Fot. zamek.szczecin.pl