Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Pierwszy transport TBM zgodnie z planem dotarł do Babicy

29 listopada 2022

Nocą z 28 na 29 listopada 2022 r. maszyna TBM pokonała ostatni odcinek trasy – została przewieziona od węzła Rzeszów-Południe na plac budowy w Babicy. Wydarzenie to ponownie przyciągnęło wiele osób, które zgromadziły się na trasie przejazdu, by obserwować tę niecodzienną operację.

Po upływie kilkunastu dni i pokonaniu sześciu województw konwój przewożący "kreta" dotarł do celu, czyli na plac budowy w Babicy. Trasa była szczegółowo planowana wiele miesięcy przez kilkudziesięcioosobowy zespół, który wykonał wiele ekspertyz mostów oraz policzył nośność wszystkich dróg. Były jednak miejsca, gdzie przejazd maszyny wymagał wykonania pewnych zmian. W Rzeszowie pod wiaduktem kolejowym trzeba było ściąć asfalt o 36 cm. 

Rozpoczął się już rozładunek pięciu elementów tarczy skrawającej i głowicy, do którego posłuży żuraw gąsienicowy 650 ton. Montaż maszyny to skomplikowane przedsięwzięcie, które zajmie około trzech miesięcy. Kolejne części maszyny będę sukcesywnie docierać do Babicy. Po złożeniu maszyna będzie ważyła 4 tysiące ton i będzie miała 112 metrów długości. Średnica tarczy drążącej to 15,2 m.

Tunel na trasie S19

Tunel drogowy o długości blisko 2,3 km składał się będzie z dwóch jednokierunkowych naw połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy wewnętrznej. Na całej długości tunelu znajdzie się 30 punktów alarmowych. Przewidziano również po 15 hydrantów w każdej nawie tunelu oraz po dwa hydranty w strefie portalu północnego oraz południowego. Tunel wyposażony będzie w wentylację pół-poprzeczną. Dla zapewnienia funkcjonowania tunelu zostaną wybudowane dwa budynki techniczne oraz  Centrum Zarządzania Tunelem. Będzie on spełniał najbardziej rygorystyczne wymagania dla bezpieczeństwa podróżujących i będzie posiadał klasę A (wg ADR).

O projekcie

Realizacja inwestycji jest nie lada wyzwaniem inżynieryjnym. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią terenu. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne występujące w miejscu planowanej inwestycji.

Za realizację kontraktu odpowiada konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 2 230,17 mln zł brutto.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o inwestycji

Na zdjęciach: maszyna TBM w drodze oraz na placu budowy w Babicy

Fot. MW