Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Nasze działania w zakresie BHP

30 kwietnia 2021

Rok 2021 w Mostostalu Warszawa upływa między innymi pod znakiem aktywności w działaniach BHP. Oto, co jak dotąd udało nam się zrobić.

W ostatnich miesiącach mocno skupiliśmy się na środkach ochrony indywidualnej, aby podnieść bezpieczeństwo ich wykorzystania. Zakupiliśmy nowe elementy chroniące przed upadkiem z wysokości, które dodaliśmy do katalogu odzieży i ochrony indywidualnej. Zaktualizowane zostały również tabele przydziału dla pracowników.

Nowe budowy miały okazję już zapoznać się z kampanią szkoleń BHP. W jej ramach pracownicy zapoznali się z wytycznymi Systemu Zarządzania, zasadami bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Kampania prowadzona jest przez Dział BHP we współpracy z Działem Systemów Zarządzania. Celem kampanii jest pomoc w bezpiecznym i przemyślanym zorganizowaniu budowy, dostarczenie niezbędnych narzędzi i wiedzy z obszarów Systemu Zarządzania. Dzięki temu inwestycje będą mogły być realizowane w jeszcze bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska i pracowników sposób.

28 kwietnia, w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wszystkim pracownikom został udostępniony webinar dotyczący prewencji przeciwpożarowej. Prezentacja pokazuje kluczowe elementy zabezpieczenia, walki oraz sposobów ewakuacji z miejsc zagrożonych. Oprócz tego ogłosiliśmy konkurs na najciekawszą, najlepszą i najbezpieczniejszą obserwację dotyczącą bezpiecznej praktyki.

Stosowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pokazaliśmy również na filmie z budowy Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Nie poprzestajemy na tym i w nadchodzących miesiącach dalej będziemy intensyfikować prace nad poprawą bezpieczeństwa w Mostostalu Warszawa.