Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Na dworze mróz, a my zaczynamy nową budowę!

12 lutego 2021

Rozpoczęliśmy prace przy budowie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu, a nasza kadra jako pierwsza wzięła udział w nowej kampanii szkoleń BHP.

Kampania szkoleń BHP ma na celu zapoznanie pracowników Mostostalu Warszawa na nowo prowadzonych budowach z wytycznymi Systemu Zarządzania, zasadami bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Kampania prowadzona jest przez Dział BHP we współpracy z Działem Systemów Zarządzania. Celem kampanii jest pomoc w bezpiecznym i przemyślanym zorganizowaniu budowy, dostarczenie niezbędnych narzędzi i wiedzy z obszarów Systemu Zarządzania. Dzięki temu inwestycje będą mogły być realizowane w jeszcze bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska i pracowników sposób.

Obiekt mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wągrowskiej w Poznaniu realizujemy dla Vantage Development SA. Inwestycja pomieści 235 mieszkań. Budynek będzie miał dziewięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, 5 klatek schodowych i garaż. Zadanie obejmuje również pełne zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury i oświetlenia zewnętrznego, a także budowę przyłączy wodnych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, itd. Budynek będzie zasilany w wodę, energię elektryczną oraz ciepło, ścieki sanitarne oraz wody opadowe będą odpowiednio odprowadzane do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Powierzchnia użytkowa budynku przekroczy 11 tys. m2.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o inwestycji.