Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z kontraktem na łącznik do obwodnicy Opatowa

30 listopada 2021

30 listopada 2021 roku Mostostal Warszawa podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na zaprojektowanie i budowę łącznika północnego do obwodnicy Opatowa. Wartość kontraktu wynosi 57,5 mln zł brutto.

Łącznik północny połączy planowany w ramach obwodnicy węzeł Opatów na drodze krajowej nr 9 z drogą krajową nr 74 w okolicy Adamowa. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości około 3 km z obiektami inżynierskimi na trzech skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. W ramach zadania powstaną również drogi dojazdowe dla skomunikowania przyległych terenów oraz dwa ronda.

- Obecnie realizujemy obwodnicę Opatowa. Zadanie, którego dotyczy podpisana dzisiaj umowa, to łącznik do tej obwodnicy. Dzięki temu kontraktowi możemy powiedzieć, że będziemy odpowiedzialni za poprawę komfortu podróży oraz jakości życia mieszkańców Opatowa, jego okolic, jak również całego województwa świętokrzyskiego. Rozpoczęliśmy już prace projektowe na obwodnicy, a teraz zgłaszamy gotowość do realizacji łącznika. Mogę zapewnić, że obie inwestycje zrealizujemy sprawnie i w terminie - mówi Piotr Roszak, Dyrektor Produkcji w Obszarze Infrastruktury w Mostostalu Warszawa.

Łącznik będzie uzupełnieniem 12-kilometrowej obwodnicy Opatowa, realizowanej również przez Mostostal Warszawa. Dzięki obu inwestycjom kierowcy podróżujący na trasach Kielce – Lublin, Radom - Ostrowiec Świętokrzyski oraz Annopol – Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta. Kliknij, żeby przeczytać więcej o budowie obwodnicy.

Szczegóły kontraktu
- Wartość umowy: 57,51 mln PLN brutto,
- Termin realizacji: 33 miesiące, do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.
- Termin płatności: 30 dni,
- Okres gwarancji na wykonane roboty: do 10 lat,
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % ceny ofertowej (ceny brutto) w formie gwarancji bankowej.

Na zdjęciu: Krzysztof Strzelczyk, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Kielcach i Piotr Roszak, Dyrektor Produkcji w Obszarze Infrastruktury, Mostostal Warszawa . Fot. GDDKiA.