Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z kontraktem na kolejną ważną rewitalizację w Łodzi

01 czerwca 2021

1 czerwca 2021 r. Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Miasta Łodzi umowę na przebudowę 100-letniej Wigencji, pofabrycznego kompleksu przy ul. Sienkiewicza 75/77. Wartość umowy: 41,80 mln zł brutto.

- Mostostal Warszawa udowodnił, że ma potencjał, by dobrze zrealizować tę inwestycję. Rewitalizacja zabytku, połączona z gruntowną przebudową i pełnym zagospodarowaniem terenu, do tego w centrum miasta, jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Zachowanie historycznej tkanki, połączone z trudną logistyką budowy to zadanie dla pewnego i sprawdzonego wykonawcy - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

- Startuje bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, która pozwoli nam ożywić tę część miasta. Cieszy mnie, że gwarantem tego remontu jest firma Mostostal Warszawa, która dała się poznać jako profesjonalny wykonawca remontu kamienicy przy ul. Tuwima 46 - mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o rewitalizacji kamienicy przy ul. Tuwima 46 

O inwestycji

Po zakończeniu przebudowy zabytkowe budynki fabryki "Wigencja" staną się nową siedzibą Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży, w budynku znajdzie się nowa siedziba teatru "Pinokio". Zmodernizowany kompleks będzie również wyposażony w dwie nowoczesne sale teatralne, przestronne foyer, pracownie twórcze, garderoby, sale edukacyjne oraz restaurację. 

W kompleksie zrewitalizowanej "Wigencji" znajdzie się także przestrzeń dla stowarzyszeń artystycznych. Będą się w nim mieściły różnego typu warsztaty i pracownie. Powstanie biblioteka i księgarnia dla najmłodszych łodzian. Nie zabraknie też przestrzeni komercyjnych, takich jak restauracja, w której rodzice będą mogli wygodnie poczekać na swoje pociechy, a po zajęciach zjeść z nimi obiad.

Wnętrza "Wigencji" będą połączeniem industrialnego charakteru z nowoczesnością. Projekt przewiduje zachowanie niskiej hali z dachem szedowym oraz dobudowanie nowych obiektów. W ramach inwestycji powstanie również przebicie do OFF Piotrkowska. Będzie to ciąg pieszo-jezdny, pełniący również funkcję drogi pożarowej.

Projekt rewitalizacji "Wigencji" przewiduje nie tylko zachowanie istniejącej zieleni, ale również dosadzenie nowych drzew i krzewów. Posadzonych zostanie 10 klonów polnych Carnival, 5 klonów zwyczajnych "Crimson Sentry", 7 śliw wiśniowych "Pissardii", a 8 rosnących tam drzew zostanie przesadzonych zgodnie z projektem zazielenienia terenu. Posadzone zostaną również krzewy (Lilak Meyera), które zajmą łącznie powierzchnię 50 m kw. oraz byliny i trawy na powierzchni blisko 670 m kw.
Kompleks fabryczny "Wigencja" Maurycego Wohlmana i Adolfa Goldmana powstał w 1922 roku. Znajduje się na działce przy ul. Sienkiewicza 75/77 i jest wpisany do ewidencji zabytków.

Kliknij, żeby przeczytać więcej o historycznych realizacjach Mostostalu Warszawa 

Szczegóły zawartego kontraktu
• Wartość umowy: 41,80 mln zł brutto.
• Termin realizacji: 
   Zadanie 1 – 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
   Zadanie 2 – 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
• Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
• Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
• Zabezpieczenie należytego wykonania: 5 % brutto wartości umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowych.

Wizyta prezydent Łodzi z przedstawicielami Mostostalu Warszawa

Na zdjęciu (od lewej): Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa, Maciej Sasak, Dyrektor Obszaru Wschodniego, Arkadiusz Biniek, Dyrektor Grupy Kontraktów, Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.