Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Historia pewnej kamienicy

29 czerwca 2018

W czerwcu rozpoczęliśmy prace nad rewitalizacją zespołu budynków przy ul. Tuwima 46 w Łodzi. To kolejna w ostatnich latach realizacja Mostostalu Warszawa, w której historię łączymy z nowoczesnością.

Kamienica Tuwima 46

Ulica Juliana Tuwima jest jedną z najstarszych ulic w Łodzi – wytyczono ją już w 1823 r. Ponieważ stanowiła drogę dojazdową do ówczesnej Puszczy Łódzkiej skąd pozyskiwano drewno, początkowo nazwano ją Przechodem, a od 1826 r. - Przejazdem.

Obecna zabudowa ulicy ukształtowana została w większości w końcu XIX wieku i przed I wojną światową. Powstawały tu wówczas luksusowe kamienice mieszkalne i gmachy użyteczności publicznej, ale także zespół domów mieszkalnych dla robotników fabryki Heinzla (vis a vis kamienicy pod numerem 46). Obecną nazwę ulica uzyskała w 1954 r.
Projekt rewitalizowanej przez nas kamienicy powstał w 1898 r. w pracowni architekta Kazimierza Sokołowskiego. Kamienica miała charakter dochodowy i była wynajmowana lokatorom oraz właścicielom lokali sklepowych.

Zadanie, które od 2018 r. realizuje Mostostal Warszawa, to – oprócz rewitalizacji kamienicy – również przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zespołu zabytkowych budynków. Oprócz rewitalizacji projekt uwzględnia zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdem. Istniejący budynek, na który składa się budynek frontowy z oficyną usytuowaną wzdłuż wschodniej granicy działki, zostanie przebudowany i nadbudowany. Natomiast istniejący budynek parterowy zlokalizowany w granicy północnej oraz mniejsze budynki gospodarcze zlokalizowane przy granicy zachodniej zostaną rozebrane. W ich miejsce powstanie budynek biurowo-usługowy. W ramach prowadzonych działań zaplanowano również przystosowanie obiektu na cele biurowe. Lokale na parterze w budynku od strony frontowej zachowają charakter usługowy. Dodatkowo, w przestrzeni wewnętrznego dziedzińca powstanie biblioteka miejska, która będzie częścią rozbudowywanej oficyny północnej. Dzięki temu dziedziniec zyska nową funkcję o charakterze kulturalnym.

- Jako łodzianina cieszy mnie zadanie, które otrzymałem jako kierownik budowy. Projekt, w dużej części bazujący na rewitalizacji, ma dla mnie charakter specjalny - nie tylko ze względu na konieczność zastosowania technik pracy i technologii pozwalających na ochronę historycznych walorów budynku, ale również z uwagi na niepowtarzalny klimat miejsca – mówi Tomasz Cichocki z Mostostalu Warszawa, który pełni funkcję Kierownika Budowy przy ul. Tuwima.

Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
Generalny wykonawca: Oddział Centralny Mostostalu Warszawa
Kierownik kontraktu: Mariusz Szymański
Kierownik budowy: Tomasz Cichocki
Okres realizacji: od 2018

Przeczytaj więcej o zadaniu

Rewitalizacje wykonane przez Mostostal Warszawa

Wiele spośród projektów zrealizowanych przez Mostostal Warszawa ma wartość historyczną. W czasie ponad siedemdziesięciu lat istnienia, nasza firma wybudowała setki mostów, zakładów przemysłowych i chemicznych, budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, a także drogi, obiekty sportowe, czy pierwsze odcinki warszawskiej linii metra. Wśród zrealizowanych przez nas projektów budowlanych i rewitalizacji znajdują się między innymi: Rotunda, Teatr Wielki, Zamek Królewski, budynek Sejmu, Krakowskie Przedmieścia, gmachu Filharmonii Śląskiej.

- Cieszy mnie, że wśród najciekawszych rewitalizacji ostatnich kilku lat wymienia się te zrealizowane przez Mostostal Warszawa. Oprócz kamienicy przy ul. Tuwima w Łodzi, to między innymi Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Kreatywności Targowa czy Kanał Elbląski – droga lądowo-wodna, która powstała około półtora wieku temu – mówi Maciej Sasak, Dyrektor Oddziału Centralnego i Oddziału Północnego w Mostostalu Warszawa.

Przeczytaj więcej o obecnych i zakończonych realizacjach Mostostalu Warszawa

Przeczytaj więcej o historycznych realizacjach Mostostalu Warszawa