Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa z kolejnym strategicznym kontraktem z PERN

04 grudnia 2019

4 grudnia 2019 r. Mostostal Warszawa SA i PERN podpisały umowę na budowę zbiorników w Bazach Paliw w Boronowie i Rejowcu.

Zadanie, które Mostostal Warszawa zrealizuje w ramach konsorcjum z Mostostalem Płock, obejmuje budowę zbiornika magazynowego o pojemności 10 tys. m3 w Bazie Paliw w Boronowie i dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m3 w Bazie Paliw w Rejowcu.

- Mostostal Warszawa realizuje kolejne zadania związane z budową zbiorników magazynowych na produkty naftowe. Obecnie finalizujemy rozbudowę parku zbiornikowego PERN w Gdańsku, gdzie wspólnie z Mostostalem Płock stawiamy dwa zbiorniki po 100 tys. m3 każdy – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. – Obszar związany z budownictwem przemysłowym i energetycznym stanowi coraz bardziej istotny element naszego portfela zamówień, zwiększając jego dywersyfikację.

Rozbudowa pojemności Baz Paliw to jedna z inwestycji PERN, które wynikają z przyjętej przez Radę Ministrów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym i znajdują swoje odzwierciedlenie w strategii Spółki do 2022 r.

Szczegóły umowy
Generalny Wykonawca: konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa (lider), Mostostal Płock (partner)
Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock realizuje obecnie zadanie zw. z rozbudową Bazy Paliw PERN w Gdańsku. Dzięki rozbudowie pojemność magazynowa Bazy wzrośnie z 900 tys. m3 do 1,1 mln m3. Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej 

Na zdjęciach (fot. Mostostal Warszawa): 
(1) od prawej: Zdzisław Koper, Członek Zarządu PERN, Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu PERN, Paweł Żbikowski, Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu, Mostostal Warszawa, Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa, Robert Kowalski, Członek Zarządu Mostostalu Płock.
(2) od prawej: Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu PERN, Paweł Żbikowski, Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu, Mostostal Warszawa