Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa przebuduje halę lokomotywowni na stacji Wrocław Główny

18 czerwca 2021

17 czerwca Mostostal Warszawa podpisał z PKP Intercity wartą blisko 30 mln zł umowę na przebudowę elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny.

Przedmiotem umowy jest przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji postojowej we Wrocławiu. Na terenie obiektu wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Celem inwestycji jest podniesienie standardu utrzymania taboru i ergonomii pracy. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu.

- Przebudowa hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny to kolejne ważne zadanie, które będziemy realizować dla polskich kolei. Budujemy ekologiczną myjnię dla pociągów, również zlokalizowaną we Wrocławiu, a także przeprowadzamy generalny remont zabytkowego Dworca PKP Gdańsk Główny. Potwierdzamy naszą pozycję sprawnej firmy budowlanej, która sprawnie realizuje najbardziej skomplikowane inwestycje, również kolejowe - mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

- Wrocław jest dla nas bardzo ważnym punktem na kolejowej mapie Polski. To kolejna inwestycja infrastrukturalna w tym mieście, która ma na celu unowocześnienie zapleczy technicznych w duchu prośrodowiskowym. Rozwijanie stacji postojowych ma istotny wpływ na kształtowanie siatki naszych połączeń i jej rozwój, a także na stałe podnoszenie jakości świadczonych przez PKP Intercity usług – mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Mostostal Warszawa realizuje dla PKP Intercity również budowę proekologicznej myjni automatycznej na terenie bocznicy kolejowej we Wrocławiu. Kliknij, żeby przeczytać więcej o inwestycji.

Główne postanowienia umowy
Wartość umowy: 29,99 mln PLN brutto.
Termin realizacji: 20 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej (ceny brutto) wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.