Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Warszawa liderem budownictwa pasywnego

08 listopada 2023

Nieustannie podejmujemy kroki na rzecz zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne. Jednym z przykładów naszej determinacji są zrealizowane inwestycje z zakresu budownictwa pasywnego.

W Mostostalu Warszawa przekształcamy się dynamicznie, tak samo jak dynamicznie zmieniają się potrzeby rynku. Dziś naszym celem jest realizacja obiektów nowoczesnych i najbardziej przyjaznych dla środowiska. Chcemy być firmą, która stanowi przykład i wyznacza standardy na drodze polskiej transformacji energetycznej. Nieustannie dostosowujemy nasze zasoby i technologię. Dzięki temu już teraz możemy być dumni ze zrealizowanych obiektów w obszarze budownictwa pasywnego.

Urząd Marszałkowski w Szczecinie  

Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Obiekt, który zrealizował Mostostal Warszawa jest jedyną siedzibą samorządu województwa w Polsce stworzoną w ramach budownictwa pasywnego. Poprzez wykorzystanie szeregu innowacyjnych rozwiązań obiekt wykazuje ekstremalnie niskie zapotrzebowanie na energię. Potwierdzeniem tego są certyfikaty BREEAM, które uzyskały budynki Urzędu Marszałkowskiego.

W obiekcie działa system BMS (ang. Building Management System), czyli system zarządzania budynkiem, który ma na celu efektywne zarządzanie energetyczne, administrowanie obiektem i sterowanie wszystkimi systemami w budynkach przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości powietrza, komfortu termicznego i odpowiedniego oświetlenia.

Film na temat zrealizowanej inwestycji: 

 

Więcej o inwestycji:
http://www.mostostal.waw.pl/realizacje/ogolne/siedziba-urzedu-marszalkowskiego-wojewodztwa-zacho

Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury i Zarządzania Poznań

To obiekt „niemal zero-energetyczny”, co oznacza, że energia jest pobierana z ziemi za pomocą pomp ciepła i ze słońca dzięki ogniwom fotowoltaicznym. Pozwala to uzyskać 80% energii potrzebnej do ogrzania budynku w zimę oraz ochłodzenia latem. Tym sposobem budynek uzyskuje również o połowę lepsze parametry niż wymaga tego Unia Europejska. Zgodnie z dyrektywą UE, od 2021 roku na terenie Unii Europejskiej mają być wznoszone wyłącznie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię i zasilanie.

Więcej o inwestycji:
http://www.mostostal.waw.pl/realizacje/ogolne/wydzial-architektury-i-wydzial-inzynierii-zarzadza

Zmieniamy się u podstaw

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy z sukcesem wprowadziliśmy szereg działań, dzięki którym ograniczamy nasze oddziaływanie na środowisko naturalne. Stanowią one ważny aspekt naszej strategii na drodze w transformacji energetycznej Polski - mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa.

Działania realizujemy zgodnie ze strategią przyjętą przez naszego partnera, a jednocześnie głównego udziałowca – firmę Acciona, która zdecydowała o udzieleniu nam wsparcia przy realizacji części z tych zadań. Na ten moment jesteśmy dumni z tego, że:

  • wszystkie pojazdy i maszyny, których używamy, spełniają rygorystyczne normy emisji spalin,
  • pojazdy spalinowe zastępujemy elektrycznymi, korzystając przy tym z dofinansowań, jakie oferuje m.in. NFOŚiGW,
  • korzystamy z farmy fotowoltaicznej, którą wybudowaliśmy obok naszej Bazy Sprzętowo-Transportowej w miejscowości Urzut pod Warszawą,
  • wprowadziliśmy nową funkcjonalność w intranecie, która ogranicza ruch pojazdów spalinowych na drogach,
  • ograniczyliśmy do niezbędnego minimum korzystanie z firm kurierskich, co pozwala zminimalizować zdublowany ruch i emisję dwutlenku węgla do środowiska naturalnego,
  • segregujemy odpady oraz korzystamy z butelek zwrotnych,
  • ograniczamy zużycie energii, wody i papieru.

 

Na zdjęciach:
(1),(2). Siedziba Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie; (3). Wydział Architektury i Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
 fot. MW.