Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Monitoring mostu sposobem na poprawę bezpieczeństwa i optymalizację kosztów eksploatacji

25 listopada 2022

W ramach projektu IM-SAFE zainstalowaliśmy system monitorowania stanu Mostu Gdańskiego w Warszawie.

Jednym z obiektów mostowych w stanie technicznym wymagającym szczególnego nadzoru jest Most Gdański w Warszawie, wybudowany przez Mostostal Warszawa w latach 50 ubiegłego wieku. Powstał on na powojennych filarach wyburzonego mostu. Jego stan jest trudny w ocenie ze względu na różnorodność użytych materiałów konstrukcyjnych na przestrzeni lat. W czasie rozpoczęcia projektu IM-SAFE. planowane były prace remontowe i modernizacja obiektu. Współpraca Mostostalu Warszawa z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów (IBDiM) oraz konsultacje z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie poskutkowały decyzją o zainstalowaniu systemu monitoringu na Moście Gdańskim. Jest to jednym z działań w ramach projektu IM-SAFE, mających na celu popularyzację systemów monitoringu oraz potwierdzających ich skuteczność. Zastosowanie rozproszonych systemów czujników światłowodowych umożliwia analizę statyczną  pracy konstrukcji przy przejazdach tramwajowych.  Obecnie system nieprzerwanie zbiera wyniki pomiarów, do których ciągły dostęp zapewnia zdalna platforma. Efektywność systemu jest wysoka, a zarządzanie bardzo proste – system zawiera także zakładkę alarmowania o przekroczonych dopuszczalnych wartościach odkształceń na moście.

Do budowy systemu monitorowania wykorzystano czujniki strunowe, które charakteryzują się wysoką dokładnością, odpornością na działanie warunków środowiskowych, w tym na oddziaływanie wilgoci, a przede wszystkim bardzo dobrą długoterminową stabilnością pomiarową. System monitorowania składa się z ośmiu czujników światłowodowych, które zapewniają optymalną dokładność pomiaru oraz ośmiu czujników strunowych o wysokiej niezawodności.

Ciągły monitoring objął pomiary odkształceń wybranych elementów dźwigarów mostów głównych. W sposób ciągły w czasie wykonywane są pomiary statyczne za pomocą punktowych czujników strunowych. Natomiast okresowo wykonywane są odczyty  czujników światłowodowych.

Publikację dotyczącą projektu IM-SAFE oraz monitoringu Mostu Gdańskiego można przeczytać klikając tutaj. 

Artykuł opublikowano w Magazynie Mosty nr 4/2022

Fot. Juliusz Żach