Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Maszyna TBM ruszyła do Babicy

31 sierpnia 2022

Od kilku miesięcy prowadzimy prace związane z budową odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe–Babica. Ważnym i unikalnym w skali kraju elementem trasy jest tunel o długości ponad dwóch kilometrów. Podziemny obiekt zostanie zrealizowany przez maszynę TBM (Tunnel Boring Machine), której transport właśnie się rozpoczął.

Transport maszyny jest skomplikowaną operacją logistyczną. Jej największe elementy dotrą do Polski drogą morską do Szczecina, aby następnie drogą rzeczną dotrzeć do Opola. Załadunek rozpoczął się w Noblejas w Hiszpanii, skąd największe elementy tj. napęd główny, tarcza skrawająca, zostaną przetransportowane do portu w Santander. Stamtąd jej elementy przypłyną do Szczecina, gdzie następnie zostaną przeniesione na specjalne barki, którymi elementy dotrą drogą rzeczną do Opola. Tam zostaną przeniesione na specjalne platformy którymi zostaną przetransportowane do Babicy. Pozostałe elementy, których ciężar umożliwia transport lądowy, zostaną przetransportowane z Noblejas oraz ze Szczecina bezpośrednio do Babicy.

.

Charakterystyka Tunnel Boring Machine

Technologia, know-how i sprzęt TBM, który ma zostać wykorzystany przy projekcie S19 Rzeszów Południe-Babica, zostanie dostarczony przez Accionę. Unikalne doświadczenie, zdobyte na budowach na całym świecie pozwoli wybudować odcinek S19 sprawnie i, biorąc pod uwagę skalę inwestycji, niezwykle szybko. Maszyna TBM używana jest do drążenia tuneli (np. drogowych lub metra). TBM drążą podziemny obiekt i jednocześnie układają jego obudowę, która składa się z tubingów. W przypadku tunelu w Babicy, na obudowę wykorzystanych zostanie użytych przeszło 2230 pierścieni, do wyprodukowania których zostanie zużyte blisko 118 tys. m3 betonu.

Odcinek S19 Rzeszów Południe-Babica

Odcinek, który wybuduje Mostostal Warszawa i Acciona Construcción S.A., to jedna z najciekawszych i najtrudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Zadanie zakłada budowę dwunawowego tunelu, a także 6 estakad, 2 wiaduktów, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu drogi krajowej nr 19 oraz jednego przejazdu pod trasą S19oraz trzech przejść dla zwierząt. Tunel będzie miał 2255 metrów długości. Składać się będzie dwóch naw, które będą połączone 15 przejściami poprzecznymi i jednym przejazdem awaryjnym w środku długości tunelu. Średnica wewnętrzna każdej z pojedynczych naw głównych będzie    wynosiła 13,45 m (zewnętrzna 14,65 m). Maksymalna głębokość prowadzonych prac to ponad 100 metrów. 

Kliknij, żeby przeczytać więcej o projekcie S19 Rzeszów Południe-Babica

Fot.: Acciona