Raport nr 61_Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2017 z dnia 19 września 2017 roku oraz raportu bieżącego nr 59/2017 z dnia 9 października 2017 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. IX kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mostostal Warszawa S.A. odwołało Pana Raimundo Fernández-Cuesta Laborde ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Javier Lapastora Turpín.

Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Według oświadczenia Pan Javier Lapastora Turpín nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, a także nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Mostostal Warszawa S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W rezultacie powyższych zmian w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji wchodzą:
1. Francisco Adalberto Claudio Vázquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. José Manuel Terceiro Mateos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Javier Lapastora Turpín – Członek Rady Nadzorczej,
4. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej,
5. Arturo Cortés de la Cruz – Członek Rady Nadzorczej,
6. Ernest Podgórski – Członek Rady Nadzorczej.

Wróć