Raport nr 33_Aneks nr 3 - Lipowe Zacisze Pruszków

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka, Wykonawca") informuje, że 5 czerwca 2018 r. Spółka otrzymała podpisany dokument Aneksu do umowy, zawarty w dniu 30 maja 2018 roku przez Spółkę i Lipowe Zacisze Sp. z o.o. Przedmiotem umowy są roboty budowlane na realizację inwestycji na nieruchomości zlokalizowanej w Pruszkowie przy ul. Lipowej ("Umowa"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 37/2017.

Na podstawie Aneksu strony Umowy zwiększyły wysokość wynagrodzenia zryczałtowanego Wykonawcy do kwoty 56,67 mln złotych + VAT.
Ponadto, na dzień 31 sierpnia 2019 roku ustalono termin wykonania Umowy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Wróć