Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 9/2024 - Szacunkowe wyniki za I kwartał 2024 r.

16 maja 2024

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał 2024 rok:

 

Skonsolidowane dane finansowe (dane narastająco za pierwszy kwartał 2024 roku):

- przychody ze sprzedaży: 290 mln PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 12 mln PLN,

- strata netto: 6 mln PLN (w tym strata netto przypisana akcjonariuszom Spółki Dominującej:
4 mln PLN oraz strata netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym: 2 mln PLN).

 

Jednostkowe dane finansowe (dane narastająco za pierwszy kwartał 2024 roku):

- przychody ze sprzedaży: 230 mln PLN,

- zysk brutto ze sprzedaży: 10 mln PLN,

- strata netto: 3 mln PLN.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że prezentowane dane finansowe mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Spółkę w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu za pierwszy kwartał 2024 roku.