Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 65_Informacja w sprawie podpisania Aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

30 grudzień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Spółka zawarła Aneks nr 12 ("Aneks") do Umowy na linię gwarancyjną z dnia 14 grudnia 2015 r. ("Umowa") z Credit Agricole Bank Polska.

W ramach Aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:
• okres dostępności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia 28 lutego 2020 r.,
• maksymalny termin ważności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia:
- 30 sierpnia 2020 r. dla gwarancji przetargowych,
- 28 lutego 2025 r. dla gwarancji zwrotu zaliczki,
- 28 lutego 2030 r. dla gwarancji dobrego wykonania i gwarancji usunięcia wad i usterek.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne