Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 64_Informacja o zawarciu aneksu nr 7 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno

19 grudzień 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 56/2019 oraz 60/2019 informuje, że 19 grudnia 2019 r. Spółka została powiadomiona przez RAFAKO S.A. lidera konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) o zawarciu w dniu 19 grudnia 2019 r. przez Konsorcjum ze spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. aneksu nr 7 do Umowy z dnia 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku. Aneks został zawarty na warunkach opisanych w raporcie bieżącym Spółki nr 56/2019 z dnia 17 października 2019 r.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne