Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Raport 54_Zawarcie Aneksu do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

15 październik 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2019  r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów Aneksu nr 4 zawartego z datą 8 października 2019 r. („Aneks”) do umowy generalnej o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych z 18 sierpnia 2017 r., z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Raport bieżący 45/2017).

Przedmiotem aneksu jest wydłużenie maksymalnego limitu kwotowego wynoszącego 10 mln PLN udzielonego Spółce od dnia 8 października 2019 r. do 7 października 2020  r.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR